Retsstatens grundlag

Vi fortæller om den retlige orden med et blik på den lange historier tilbage i tiden, og om de mange ideer, der har og fortsat præger vores opfattelse af hvad ret og retfærdighed er eller bør være.

Vi ser på ideer om og hvad vi mener med begreber som ”retsstat”, ”retfærdighed”, ”menneskerettigheder ” og prøver at anskue hvor universelle og holdbare sådanne ideer er .

Vi ser også på rettens institutioner på forholdet til demokratiet, og på de mange udfordringer, der møder retsordenen i et moderne pluralistisk samfund. Både de store linier og udvalgte aktuelle temaer gennemgås, alt afpasset efter tilhørernes interesse og baggrund.

Foredraget indeholder bl.a.

  • En retsorden og dens institutioner

  • Retfærdighedsideen

  • Retsstatsideen

  • Universelle menneskerettigheder

  • Hvordan foregår en retsag egentlig

Om foredragsholderen

Karen Dyekjær har haft juraen som sit virkefelt i et langt arbejdsliv, både i Danmark og i udlandet og både som advokat i store internationale firmaer, og som underviser på Universitetet i bl.a. retsfilosofi og retslære.

Hun har ført meget store og vigtige sager for såvel danske domstole som for EU-domstolen, herunder om forholdet mellem EU og den danske grundlov og har udgivet mange artikler og bøger om vigtige fagdiscipiner såsom konkurrenceret og lægemiddeljura eller om generelle emner indenfor retten, som for eksempel om hvorvidt retfærdighed kan defineres.

Hun er medlem af retsplejerådet, et stående råd, der rådgiver om indretningen af vort retssystem, og haft en række andre tillidsposter. Senest har hun undervist på cand. jur. soc. uddannelse i et fag kaldt “Retssystemers funktion og virke”, og kender i øvrigt også retten i microskala bl.a. fra sit arbejde som medlem af en gratis retshjælpsordning og som underviser på efterudannelseskurser af forskellig art.

Pris og yderligere info

Pris: 1.200,- kroner

Karen Dyekjær

Hør mere om dette foredrag

Udfyld formularen, så sender vi din forespørgsel direkte til oplægsholderen, som efterfølgende kontakter dig for det videre forløb.

Din forespørgsel er ikke bindende før du og foredragsholderen har lavet en endelig aftale.

Andre foredrag i samme kategori