Et liv i partnervold

Efter mange års virke som socialfaglig leder af et krisecenter, præsenterer Anna Malmgren på dette foredrag en viden om voldens dynamik, som kan give en forståelse for, hvorfor nogle ofre for partnervold, ikke bare forlader deres partner, på trods af at denne udøver vold.

Foredraget, Hvorfor går du ikke bare? er udarbejdet ud fra en lang praksis erfaring, samt psykologiske teoriers forklaringsmodeller.

Mange kender nogle, eller har kendt nogen fra deres netværk, som har været eller er udsat for vold.
Hvert år udsættes flere end 100.000 kvinder for psykisk vold, og forskning viser, at mindst 38.000 kvinder og 19.000 mænd bliver hvert år udsat for fysisk vold.
Flere end 33.000 børn er vidne til vold i hjemmet.
Med de tal, så er der stor sandsynlighed for, at vi løbet af vores liv kommer i kontakt med mennesker, som lever i et forhold med vold.

Både voldsudsatte og ofre for vold går på arbejde hver dag, går til fritidsinteresser og kan have børn, som går på institution med vores egne børn, og derfor kan det både være vores nabo, veninde, ven, kollega eller lignende.

Ja, hvorfor går man ikke bare fra en partner, som udsætter én for vold. Det svar vil du få på foredraget om partnervold.

Partnervolden er dybt skadelig og har langvarige personlige konsekvenser for offer for volden og ikke mindst børn, som vokser op i familier med vold.

Både voldsudsatte og voldsudøver lever med de negative konsekvenser af volden, som alle har brug for hjælp.

Foredraget indeholder bl.a.

  • Voldens natur
  • Voldens tidslinje
  • Konsekvenser af at leve i et voldeligt parforhold

Om foredragsholderen

Anna Malmgren er en dedikeret ekspert inden for pædagogisk psykologi med en Cand. Pæd. uddannelse. Med en dyb forståelse for menneskets psyke og læringsprocesser, har hun specialiseret sig i at bistå familier i særdeles komplekse situationer – især dem, der har oplevet opbrud på grund af partnervold. Gennem sin virksomhed, Malmgren Consulting, tilbyder hun en uundværlig pædagogisk og psykologisk konsulentbistand, der sikrer velvære og stabilitet for de berørte familier.

Men Anna’s ekspertise strækker sig ud over direkte interventioner med familier. Hun yder også supervision til sundheds- og socialfaglige organisationer, sikrende at de arbejder med de bedste praksisser og strategier inden for deres respektive felter. Hendes dygtighed og indgående viden har gjort hende til en eftertragtet foredragsholder og konsulent, hvis rådgivning er uvurderlig for både individuelle familier og større organisationer. Anna Malmgren er ikke bare en professionel inden for sit felt – hun er en støttepille for dem, der søger vejledning i de mest udfordrende tider.

Pris og yderligere info

Pris: 2.500 kr. inkl. moms + transporttillæg (beregnes ud fra statens takst for kørsel)

Anna Malmgren

Hør mere om dette foredrag

Udfyld formularen, så sender vi din forespørgsel direkte til oplægsholderen, som efterfølgende kontakter dig for det videre forløb.

Din forespørgsel er ikke bindende før du og foredragsholderen har lavet en endelig aftale.

Andre foredrag i samme kategori